L'Associació Germanocatalana es presenta....

Sprachgebiet des Katalanischen

El Deutscher Katalanistenverband e. V. (Associació Germanocatalana) és una associació que té com a objectiu la representació i el foment de la catalanística de manera científica en territori germanoparlant. Les activitats de l'associació s'enmarquen dins dels àmbits lingüístic, literari i cultural. Aquesta finalitat, recollida a l’estatut, es porta a la pràctica a través d

 • Organitzacions de diades i col.loquis de catalanística científica, especialment el Col·loqui Germanocatalà realitzada almenys cada dos anys

 • Edició i promoció de publicacions científiques

 • Foment de projectes científics i de noves generacions d'investigadors

 • Foment a la cooperació interdisciplinària, especialment amb altres associacions de llengües romàniques en el territori de parla alemanya

 • Cooperació amb representants catalanistes, institucions i associacions tant en territori alemany com en altres territoris.

El DKV ofereix els següents serveis, entre altres:

El DKV és membre corporatiu de les següents associacions:

 • Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)

 • Anglo-Catalan Society (ACS)

 • Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC)

 • North American Catalan Society (NACS)

 • Arbeitsgemeinschaft romanistischer Fachverbände in Deutschland (AG ROM)

 • Federació Internacional de les Associacions de Catalanística (FIAC)

El DKV és l'associació per a tots aquells que s'interessen per Catalunya i els Països Catalans. Ofereix un fòrum a tots els que s'ocupen de la llengua, la literatura, la història i el present catalans tant a la carrera com en el camp de la investigació i l'ensenyament. Potser és el seu cas i encara no és membre del DKV? No dubti a fer-se'n membre de seguida! 

Informacions actuals

Del compromís de la transició a la confrontació quotidiana.

Ponència de Georg Kremnitz en el 23è Col·loqui Germanocatalà, 29 de setembre 2012

Dades actuals

Forschungsstipendium "Rudolf Brummer"
(15. Ausschreibung 2014),
Bewerbungsschluss: 31.05.2014

"Brigitte-Schlieben-Lange"-Preis für Katalanistik
(13. Ausschreibung 2014),
Bewerbungsschluss: 31.05.2014

"Förderprogramm Andreas-Wesch"
(4. Ausschreibung 2014)
Bewerbungsschluss: 31.05.2014

Katalanisch-Links

Informacions sobre la catalanística i sobre els Països Catalans

Odysseus, un joc intercultural i interactiu per correu electrònic també en català